50shadesofgreen
een community-art project rond de poëzie van gras

papier van gras?

50SOG is een sociaal artistiek project rond papier van gras, met als thema de vernieuwingen in economie en samenleving. In heel Fryslân maken verschillende soorten groepen (familie, vrienden, buren, collega’s, branchegenoten) samen op ambachtelijke manier papier van gras. Het maakproces van gras tot papier is intensief en kost wat tijd. Dat maakt het een onthaastende activiteit, je kunt ervaren hoe het is om samen iets te maken en ondertussen een goed gesprek met elkaar hebben over wat je bezig houdt. Eind 2018 komt er een installatie van het gemaakte graspapier. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging om met eigen ogen te zien hoeveel tinten gras er in Friesland zijn, en elkaar te ontmoeten.


waarom 50shadesofgreen?

Met dit project wil ik via het ambachtelijk scheppen van papier op basis van gras mensen (weer) bewust laten worden van hun groene omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Papier scheppen is bij uitstek een activiteit om te ervaren hoe je iets kunt laten ontstaan: de vezels van het plantmateriaal vinden elkaar in het water. Alleen een kader en een bodem, in de vorm van een schepraam, meer is niet nodig. De vezels vormen als vanzelf samen een vel papier. Een metafoor die ik vaak gebruik in mijn werkzaamheden als sociaal innovator: mensen kunnen heel goed samen dingen regelen, als je er maar voor zorgt dat de kaders helder zijn en er een gezamenlijk verlangen is. met het project wil ik aandacht geven aan onze huidige maatschappelijke transities richting meer zelforganisatie op allerlei vlakken: hoe geef je vorm aan nieuwe samenwerkingsverbanden, hoe vind je elkaar? Het is de kunst van zo weinig mogelijk sturen, wel ondersteunen maar niet regelen.

wat gaan we doen?

We maken papier van het gras uit de omgeving van de deelnemers. Ik verzamel met de groep vooraf het gras en maak er  pulp van*. Tijdens een sessie van ongeveer een dagdeel maken we er samen papier van. Ongeveer 10 personen kunnen tegelijkertijd onder begeleiding papierscheppen, duo’s maken en elkaar afwisselen kan ook, dus de groep mag best groot zijn. Ik neem de geschepte vellen papier mee en droog & pers de vellen in mijn atelier. Ik verzorg alle materialen die nodig zijn om papier te scheppen. Ook begeleid ik het proces: ik verzorg de sessie en creëer de omstandigheden waarin een gesprek kan ontstaan. De opbrengst van gemaakt papier wordt gedeeld. De groep deelnemers krijgt een deel voor zichzelf, de rest wordt onderdeel van de expositie in 2018. De deelnemers kunnen een uitnodiging daarvoor krijgen als ze hun gegevens achterlaten.

*het is mogelijk de verwerking tot pulp op locatie te doen, mits er elektriciteit en water beschikbaar is. Reken voor een complete sessie op ongeveer zes uur. De minimale duur van de sessie is drie uur. In dat geval haal ik het gras op en maak ik er in mijn atelier pulp van. Op locatie gaan we met de deelnemers dan ambachtelijk papierscheppen.

Om je een idee te geven hoe papierscheppen er uit ziet (gemaakt tijdens Welcome to the village 2016, als pop-up workshop met festivalgangers), kun je via deze link een filmpje bekijken: https://vimeo.com/189671213


wat wil je er mee bereiken?

De titel verwijst naar mijn nieuwsgierigheid naar de vele nuances van gras(papier).

- ik wil onderzoeken of het gras overal even groen is: voor inwoners van Fryslân is het beeld van grasland heel vanzelfsprekend, politiek gezien speelt er van alles rond (de diversiteit van) het landschap. Deze aspecten van diversiteit wil ik vertalen naar mijn project. Maakt het uit welk gras je gebruikt (zie je verschillen tussen de regio’s en/of jaargetijden terug in het papier) en zie je ook binnen de groepen diversiteit in de gemaakte vellen? Hoe goed moet je kijken om tijdens de expositie de onderlinge verschillen te zien?

- ik wil aandacht vragen voor de psychologie van transitie: alles om ons heen verandert snel en de urgentie voor sociale innovatie (onszelf opnieuw uitvinden en beter toerusten op onze toekomst) wordt steeds duidelijker. Hoe kunnen we wat meer loskomen van systemen, van haast, van drang naar efficiëntie en doelgerichtheid? Wat gebeurt er met ons als we minder sturend bezig zijn? Papierscheppen van gras als een oefening in loslaten, moedwillig omwegen maken om iets van waarde te laten ontstaan.

- ik wil onderzoeken wat de waarde van graspapier kan zijn. Gras is heel goedkoop als grondstof voor papier, daarentegen maakt het intensieve en tijdrovende maakproces een vel graspapier vreselijk kostbaar. Ik merk dat mijn omweg om het papier te maken mij veel oplevert wat niet in geld is uit te drukken. En ik hoop dat het geschepte papier ook sociale meerwaarde krijgt voor de mensen die gaan meedoen: ze gaan anders  kijken naar gras, naar maakbaarheid, naar zichzelf en elkaar. Als kunstobject krijgt het papier daardoor betekenis; krijgt het daarmee ook meer waarde?